Fundacja Aperte

KREATYWNOŚĆ. INNOWACJE. ROZWÓJ.

O Fundacji

Fundacja Aperte jest inicjatywą ludzi młodych ściśle zaangażowanych w działalność społeczną i naukową zarówno w skali regionalnej, jak i międzynarodowej. Dzięki swojej otwartości stanowimy platformę łączącą różne obszary działalności i zainteresowań Polaków.

Naszym największym atutem jest młody, zaangażowany społecznie zespół, zdeterminowany w organizacji nowatorskich inicjatyw otwierających umysły polskich studentów. Swoją postawą pragniemy pokazać, że otwarcie się na dialog i współpracę z młodymi to jednocześnie otwarcie się na świeże spojrzenie, nową energię, innowacyjne rozwiązania i oryginalne inicjatywy.

KREATYWNOŚĆ

Kreatywność

INNOWACJE

Innowacje

ROZWÓJ

Rozwój

Misja

Nasze doświadczenia pozwoliły nam dostrzec wielki potencjał, jaki tkwi w młodych ludziach. Myśląc o ich przyszłości, stworzyliśmy przestrzeń, która pozwoli na wyzwolenie ich innowacyjności oraz da szansę realizacji autorskich inicjatyw i wdrażania kreatywnych rozwiązań w naszym otoczeniu.

W swojej działalności stawiamy na rozwój polskich studentów wspierając ich w zdobywaniu nowej wiedzy poprzez działalność naukową i edukacyjną, w szczególności w zakresie promowania współpracy międzynarodowej na polu nauki oraz rozwoju ich przedsiębiorczości.

Fundacja Aperte
Aleje Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa, Polska
regon: 367128572
nip: 7010686178
krs: 0000675026
E-mail: biuro@fundacjaaperte.pl
Tel: +48 692 240 997
logo